HÌNH ẢNH

Hình ở chế độ thu nhỏ, muốn xem kích thước đầy đủ xin nhấp chuột lên các hình sau.

+ Cây thần kỳ nhập ngoại (hình mẫu cho khách hàng nhận biết, http://www.caythanky.info không bán loại cây này)

cây thần kỳ nhập ngoại

cây thần kỳ giống 2 lá mầm

cây thần kỳ giống 4 lá mầm

cây thần kỳ giống 6 lá mầm

cây thần kỳ giống 8 -10 lá mầm

cây thần kỳ giống 2 -5 nhánh

cây thần kỳ giống 1 năm tuổi

cây thần kỳ giống 1.5 năm tuổi

-Cây có trái quanh năm:

cây thần kỳ có trái

cây thần kỳ có trái quanh năm

cây thần kỳ có trái quanh năm

cây thần kỳ có trái quanh năm


Advertisements